FÖRVARING AV BRANDFARLIGA PRODUKTER

I EN LÄGENHET
Högst 5 liter gasolflaskor och sprayburkar. Högst 10 liter brandfarlig vätska i CE-märkt behållare.

I ETT FÖRRÅD
Ingen förvaring tillåten.

I ETT KÄLLARFÖRRÅD
Ingen förvaring tillåten.

PÅ EN BALKONG/ INGLASAD BALKONG
Ingen förvaring tillåten.

I ETT GARAGE
Motordrivet fungerande fordon, fyra tillhörande hjul, Övrig utrustning till fordonet såsom takbox och cykelställ.I övrigt får inget brännbart förvaras löst i garagen. Extra drivmedel och spolarvätska får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

GRILLNING
Grillning på balkonger, terrasser och uteplatser får endast ske med elgrill. Finns det en speciellt anordnad grillplats på området går det bra att elda med grillkol.

Brandfara