SMS-AVISERING

Få meddelande till din telefon eller e-post när det är driftstörning och planerat underhåll i fastigheten du bor i.
En bra tjänst för dig som är boende i kommunen!

Anmäl dina uppgifter på Höganäs kommuns hemsida

Höganäshems personal under NKI-dagen