KÄLLSORTERING

VI PÅ HÖGANÄSHEM UPPMANAR ER ATT HJÄLPAS ÅT MED ATT SORTERA RÄTT I VÅRA GEMENSAMMA MILJÖHUS

Miljöhuset är ett av de viktigaste gemensamma utrymmena och en plats där många goda grannrelationer skapas, men det är också en plats där konflikter kan uppstå. Därför är det bra om alla känner till hur utrymmet skall skötas så att vi kan behålla de goda relationerna med grannarna.

VARFÖR SKALL JAG KÄLLSORTERA?
Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor. Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen.

HUR SKALL JAG HANTERA MINA GROVSOPOR?
Grovsopor är det avfall som är för tungt eller skrymmande för att läggas i det kärl som hushållsavfallet normalt samlas in i. Varje hushåll ska själv transportera sina grovsopor till återvinningscentralen.
Grovsopor och soppåsar som ställs i miljöhuset och där vi kan härleda till att det är vår hyresgäst kommer att bli debiterade.

Exempel på grovsopor: Sopor

 • möbler
 • cyklar
 • mattor
 • barnvagnar
 • gardinstänger

FÄRGKODAD SOPSORTERING
Genom att sortera soporna gör du miljön en tjänst, samtidigt blir kostnaderna lägre.  För att göra sopsorteringen enkel finns en färgkod som gör det lätt att slänga rätt sopor i rätt soptunna. I foldern du fick i inflyttningsmappen förklarar vi hur färgkoden fungerar – alltså vilka sopor som ska slängas i vilken tunna. Påsar till organiskt avfall finns att hämta i ditt miljöhus.

Det är viktigt att sortera sopor, både för miljöns skull och för att hålla nere kostnaderna.
I miljöhusen sorteras avfallet i följande fraktioner:                                                

 • Tidningar                                                                            sopsortering
 • Papper
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Metall
 • Plast
 • Organiskt avfall
 • Restavfall
 • Småelektronik
 • Lågenergilampor
 • Lysrör
 • Glödlampor                                                                                       

Observera att det endast är förpackningar som sorteras. Grovsopor, farligt avfall och större elavfall ska lämnas till återvinningscentralen.

Påsar till organiskt avfall finns att hämta i ditt miljöhus.

LITE ATT TÄNKA PÅ INNAN DU SLÄNGER DITT AVFALL: 

 • Skölj ur – annars luktar det
 • Låt torka – så det inte blir kladdigt
 • Platta till – så tar det mindre plats både i lägenheten och i miljöhuset. Då kan både du och vi tömma mindre ofta och dessutom spara både miljö och pengar.
 • Ta av korkar, lock och annat löst eftersom de ofta är av ett annat material. 

TRÄDGÅRDSAVFALL

I vissa fastigheter finns sopkärl för trädgårdsavfall. Det är viktigt att du enbart slänger sådant som räknas som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl.

Detta får du lägga i trädgårdsavfallet:

 • Blad och löv                                                                                                                Trädgårdsafall
 • Blommor
 • Buskar
 • Grenar och kvistar från beskärning av träd och buskar
 • Gräs och ogräs
 • Mossa

Detta får du INTE lägga i trädgårdsavfallet:

 • Strö och halm med djurbajs
 • Jord, stenar och grus
 • Aska
 • Invasiva växter
 • Trädgårdsmöbler och redskap
 • Blomkrukor