Som hyresgäst kan du i vissa fall få byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt. Du kan få byta till en annan lägenhet hos Höganshem, till en lägenhet hos en annan hyresvärd i Höganäs eller i en annan stad. 

Vi ska även godkänna den nya hyresgästen. Personen ska klara av att betala hyran och hen får inte ha misskött tidigare boenden. Tänk på att det är straffbart att be någon betala för eller på annat sätt kräva ersättning för en hyresrätt. 

Logga in på "Mina sidor" och titta, eller annonsera, under Bostadsbyte här på vår hemsida (gäller endast Höganäshems hyresgäster). När du har hittat någon att byta med ska ni lämna in en bytesansökan till oss
Ansökan om direktbyte

Vi tar hand om din ansökan så snabbt som möjligt. Ett lägenhetsbyte tar cirka två månader. Lägenhetsbyten går snabbare om du bifogar alla handlingar dirket när du skickar in din ansökan. Under sommarmånaderna och jul-nyårsveckorna kan det ta längre tid. 

BESIKTNING
Vi besiktigar respektive lägenhet som ingår i bytet och både ni samt den nya hyresgästen skall vara med vid besiktningen. Vid eventuella brister och anmärkningar som upptäcks på besiktningen övertar den nya hyresgästen. 

KONTRAKTSKRIVNING
Ett byte kan först gå igenom när samtliga inblanade hyresgäster har godkänt bytet och alla har signerat nya avtal.

FÖR DIN TRYGGHET
Det är viktigt att du ger oss korrekta uppgifter om varför du ska byta lägenhet. Om vi upptäcker att du gett oss felaktig eller vilseledande uppgifter riskerar du att bli uppsagd från din lägenhet även om bytet redan har gått igenom.

Den som vill byta till en dyrare lägenhet eller kommer från en annan fastighetsägare, ska lämna inkomstuppgifter tillsammans med bytesansökan.