MILJÖDIPLOMERING

Sedan februari 2016 är Höganäshem miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas certifiering. Att miljödplomera vår verksamhet är ett naturligt steg i att vara med och ta vårt ansvar för en mer hållbar värld. Miljödiplomeringen syftar till att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer.

Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. Här finns krav på revisorer och de organisationer som utfärdar miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp.

I dagsläget har cirka 650 företag och organisationer ett giltligt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

  Miljödiplom