FÖR DIG SOM BOR I MARKLÄGENHET MED TILLHÖRANDE UTEPLATS INGÅR NORMAL TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

• Klippning av gräs och häck. Häcken får hålla valfri höjd om detta inte stör grannar eller trafik. Vid avflyttning kan du dock bli ålagd att klippa häcken till 110 cm höjd.
• Rensa rabatter och plattor. Även utsidan av rabatt som avgränsar trädgård ska hållas fri från ogräs.
• Tänk på att inte ha några växter som klättrar på fasaden.
• Vårda staketet.

Om inte uteplatsen sköts under boendetiden riskerar du att bli debiterad. När du flyttar besiktigas även uteplatsen, blir den inte godkänd debiterar vi dig för detta.

TRÄDGÅRDSAVFALL
I vissa fastigheter finns sopkärl för trädgårdsavfall. Det är viktigt att du enbart slänger sådant som räknas som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl.

DETTA FÅR DU LÄGGA I TRÄDGÅRDSAVFALLET

 • Blad och löv
 • Blommor
 • Buskar
 • Grenar och kvistar från beskärning av träd och buskar
 • Gräs och ogräs
 • Mossa

DETTA FÅR DU INTE LÄGGA I TRÄDGÅRDSAVFALLET

 • Strö och halm med djurbajs
 • Jord, stenar och grus
 • Aska
 • Invasiva växter
 • Trädgårdsmöbler och redskap
 • Blomkrukor