Styrelse 2023-2027
Från vänster: Gustaf, Ann-Margreth, Jonas, Wivi-Anne, Julia, Lila,Jesper, Peter, Arne. 
Saknas på bild: Håkan, Sören. 

LEDARMÖTE

Péter Kovács (M)
Ordförande 

Gustaf Wingårdh (M)
Vice ordförande

Håkan Edvinsson (KD)
Ledamot

Wivi-Anne Broberg (S)
Ledamot

Arne Gunnarsson (L)
Ledamot

Lekmannarevisor Ordinarie
Lars Bergwall (M)

SUPPLEANTER


Jonas Kihlman (M)


Lila Ericsson (C)


Julia Roth (MP)Ann-Margreth Larsson (S)


Sören Ravn  (SD)Lekmannarevisor Ersättare
Hazze Brokopp (S)

 

 

STYRELSEPROTOKOLL

Styrelseprotokoll 2024-02-26(PDF)

Styrelseprotokoll 2024-02-12(PDF)

Styrelseprotokoll 2023-12-18(PDF)

Styrelseprotokoll 2023-11-13(PDF)

Styrelseprotokoll 2023-10-09(PDF)

Styrelseprotokoll 2023-06-08(PDF)

Styrelseprotokoll 2023-03-20 (PDF)

Styrelseprotokoll 2023-02-13 (PDF)

Styrelseprotokoll 2022-06-08(PDF)

Styrelseprotokoll 2022-03-22(PDF)

Styrelseprotokoll 2022-02-14(PDF)

Styrelseprotokoll 2021-12-20(PDF)

Styrelseprotokoll 2021-10-04(PDF)

Styrelseprotokoll 2021-06-14(PDF)

Styrelseprotokoll 2021-03-29(PDF)

Styrelseprotokoll 2021-02-15(PDF)

Styrelseprotokoll 2020-12-15(PDF) 

Protokoll årsstämma 2020(PDF)