ÅTERIGEN VAR HÖGANÄSHEM UTE PÅ EN FIXARDAD!

NKI

ÅTERIGEN VAR HÖGANÄSHEM UTE PÅ EN FIXARDAG!

Denna gång var det Kolonins tur.
Tillsamman var all personal ute i området och rensade exempelvis bort alla uppmärkta cyklar.
Saknar du din cykel så har du glömt ta bort denna tejpbit och får kontakta oss för att få tillbaka den, men tänk på att du bara har tre månader på dig sen slängs den.
Även förråd som var olåsta tömdes på övergivna saker, dessa förråd låstes därefter med ett Höganäshems lås så det inte hamnar obehöriga saker där igen.

Tvättstugorna fick nya borstar och sopskyfflar och källargångarna sopades rena.

Under 2024 kommer Höganäshem fortsätta lägga stort fokus på NKI (Nöjd Kund Index) genom att all personal på Höganäshem kommer vid olika tillfällen att
besöka våra fastigheter för att städa och snygga till.
Det kommer vara allt från att måla tvättstugor, byta lysrör, slänga övergivna möbler, städa upp i vår utemiljö och mycket mer, allt med syfte att skapa en trevlig boendemiljö för våra hyresgäster.

Vem vet, nästa gång är det kanske just ditt område som vi ger oss på!

Se bilder nedan hur dagen var: