AB Höganäshem

 

Bredband

Bredband via fiber

Höganäshem har tecknat avtal med medieoperatören Zitius om bredbandstjänster. Det innebär att samtliga våra hyresgäster erbjuds ett öppet bredbandsnät med tillgång till triple-play-tjänster (internet, ip-tv samt ip-telefoni).

Zitius har rollen som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för drift och övervakning samt att se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet.

För boende i Jonstorp, Viken, Bruksgatan, Långarödsvägen 18 i Höganäs anlitar vi Öresundskraft som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för drift och övervakning samt att se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet på dessa adresser.

Tjänster, priser och leverantörer

  • För att se vilka tjänster, priser och leverantörer som finns i bredbandsnätet klicka här. Du beställer bredbandstjänster direkt på nätet.
  • För er som bor i några av våra områden i Jonstorp, Viken, Bruksgatan eller Långarödsvägen 18 i Höganäs så är det Öresundskrafts stadsnät som Höganäshem anlitar till och med den 31 mars 2019. Klicka här för att komma till Öresundskrafts utbud. Från den 1 april är Zitius kommunikationsoperatör även här.
  • Tjänsteutbudet kommer att utökas kontinuerligt.
  • Tjänsteleverantörer kan komma att ändra på tjänster och priser framöver.
  • Observera att det är de olika tjänsteleverantörerna som man ska ta kontakt med om man har frågor om abonnemang, priser, tjänster, problem m.m.

Extra bredbandsuttag

 

Bredbandsuttag i vardagsrummet

De hyresgäster som beställer bredbandstjänster i Höganäshems bredbandsnät kommer att kunna få ett uttag i vardagsrummet intill befintligt tv-uttag utan extra kostnad. Observera att detta gäller bara de som inte redan har ett bredbandsuttag i vardagsrummet.

När man beställer en bredbandstjänst, kommer man att bli kontaktad av en montör  för att boka tid till montering av ett bredbandsuttag i vardagsrummet. Det är ElTel som utför installationerna. Kontakta oss på Höganäshem.

Fler bredbandsuttag

Om någon hyresgäst önskar fler bredbandsuttag får man bekosta detta själv. För installation av bredbandsuttag gäller precis som med allting annat som görs i lägenheten, att om det inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt riskerar man att få återställa det i samband med en eventuell flytt. Prata gärna med din bovärd innan du installerar ett nytt uttag.

Felanmälan

Om du får problem med ditt bredband (internet, ip-tv eller ip-telefoni) så ska du alltid ta kontakt med din bredbandsoperatör.