AB Höganäshem

 

Bredband och TV

Bredband via fiber

Höganäshem har tecknat avtal med medieoperatören Zitius om bredbandstjänster. Det innebär att samtliga våra hyresgäster erbjuds ett öppet bredbandsnät med tillgång till triple-play-tjänster (internet, ip-tv samt ip-telefoni).

Zitius har rollen som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för drift och övervakning samt att se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet.

För boende i Jonstorp, Viken, Bruksgatan, Långarödsvägen 18 i Höganäs anlitar vi Öresundskraft som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för drift och övervakning samt att se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet på dessa adresser.

Tjänster, priser och leverantörer

  • För att se vilka tjänster, priser och leverantörer som finns i bredbandsnätet klicka här. Du beställer bredbandstjänster direkt på nätet.
  • För er som bor i några av våra områden i Jonstorp, Viken, Bruksgatan eller Långarödsvägen 18 i Höganäs så är det Öresundskrafts stadsnät som Höganäshem anlitar. Klicka här för att komma till Öresundskrafts utbud.
  • Tjänsteutbudet kommer att utökas kontinuerligt.
  • Tjänsteleverantörer kan komma att ändra på tjänster och priser framöver.
  • Observera att det är de olika tjänsteleverantörerna som man ska ta kontakt med om man har frågor om abonnemang, priser, tjänster, problem m.m.

Extra bredbandsuttag

 

Bredbandsuttag i vardagsrummet

De hyresgäster som beställer bredbandstjänster i Höganäshems bredbandsnät kommer att kunna få ett uttag i vardagsrummet intill befintligt tv-uttag utan extra kostnad. Observera att detta gäller bara de som inte redan har ett bredbandsuttag i vardagsrummet.

När man beställer en bredbandstjänst, kommer man att bli kontaktad av en montör  för att boka tid till montering av ett bredbandsuttag i vardagsrummet. Det är ElTel som utför installationerna. Kontakta oss på Höganäshem.

Fler bredbandsuttag

Om någon hyresgäst önskar fler bredbandsuttag får man bekosta detta själv. För installation av bredbandsuttag gäller precis som med allting annat som görs i lägenheten, att om det inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt riskerar man att få återställa det i samband med en eventuell flytt. Prata gärna med din bovärd innan du installerar ett nytt uttag.

Felanmälan

Om du får problem med ditt bredband (internet, ip-tv eller ip-telefoni) så ska du alltid ta kontakt med din bredbandsoperatör.

 

Kabel-tv

De fastigheter som har kabel-tv via Comhem idag kommer att fortsätta med det.

Vid problem eller övriga frågor ring Comhem på telefon 0771-55 00 00 eller gå in på hemsidan för mer info, www.comhem.se.

Två av våra fastigheter, Kolonien och Nya Långaröd, har Connect TV som TV-leverantör. För mer information om Connect TV så kan ni läsa detta på deras hemsida www.connecttv.se

Kanalplan

 

IP-TV

Som ett led i utvecklingen så har vi idag gått över till endast IP-TV på en del av våra områden, vilket innebär ett stort urval av kanaler och paket för hyresgästerna. (I dagsläget Kv Oden, Viken och i Jonstorp.)

I hyran ingår baskanalerna, och vill man ha kanaler utöver det så väljer man fritt från de olika tjänsteleverantörerna. I totala utbudet finns 238 kanaler, varav 41 är HD-kanaler och en dessutom i 3D. Vidare finns även drygt 100 hemlands- och minoritetskanaler.

Connect TV - kanalplan