Det nya fibernätet

Under hösten 2018 genomför vi en uppgradering av fibernätet.