AB Höganäshem

 

Det nya fibernätet

Under hösten 2018 genomför vi en uppgradering av fibernätet.

Varför gör vi en uppgradering?

Anledningen till att vi gör en uppgradering av fibernätet är att vi vill framtidssäkra driften av bredband, tv och telefoni. Det analoga TV-nätet byggdes på 1980-talet och utgår från en äldre teknik som har stora begränsningar. Hyresgästernas krav på tekniska tjänster kommer framöver att bli större i takt med att tekniken utvecklas. Genom uppgraderingen säkrar vi nu upp så att vi kommer att kunna hantera de allt större kraven. Tjänster som kommer att gå över fibernätet är, förutom bredband, tv och telefoni, även trygghetslarm, läkartjänster och andra samhällstjänster.Det nya fibernätet

Hur gör vi själva uppgraderingen?

Vi har en underleverantör som ska arbeta med att uppgradera fibernätet. De kommer att installera en ny mediaomvandlare i din lägenhet så att du kan använda tjänster i nätet. De kommer också att montera lägenhetsnät till befintligt tv-uttag i vardagsrummet om du inte redan har ett uttag där. De kommer att skicka ett separat brev till dig med tidsplan på när de planerar att besöka just din lägenhet. Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med dina tjänster efter uppgraderingen.

Hur får jag tillgång till min tv-box?

Du kommer själv att beställa din TV-box från Telia. Telia kommer att skicka ut information om hur du beställer din TV-box under vecka 48. D.v.s. i god tid innan den 1 januari.

Vad händer med mina befintliga abonnemang?

Har du bredbands-, tv-, och telefonitjänster idag kommer alla utom ConnectTV att finnas kvar i utbudet, även efter uppgraderingen. ConnectTV har valt att inte längre leverera tjänster genom zmarket. Mer information om utbud kommer du under vecka 48 att hitta på www.hoganashem.zmarket.se

Gällande TV så kommer ComHem att finnas i zmarket som valbar tv-leverantör. ComHems utbud ingår inte i hyran. Det analoga tv-nätet som finns via ComHem och ConnectTV släcks ner den 31/3 2019 och ersätts av Telias paket ”Lagom” som ingår i avgiften fram till 31/12 2021.

Läs inkopplingsinstruktionen