AB Höganäshem

 

Frågor & svar om individuell mätning

1. Om det drar kallt från fönstret, påverkar det min värmekostnad?

Nej, termostaten ser till att du får den temperatur du vill ha. Värmeläckage och brister belastar inte den boende.

2. Får jag betala extra när solen värmer upp lägenheten?

Nej, en mätare utomhus, en s.k. utegivare, känner av när solen skiner och värmer upp lägenheten.

3. Får jag betala extra för att stearinljus eller TV:n värmer upp lägenheten?

Nej, termostaten känner av värmetillskottet och stänger ner värmen i elementet så att rumstemperaturen inte påverkas. Det är så en termostat fungerar.

4. Får jag betala extra när jag har gäster som värmer upp lägenheten?

Nej, dataprogrammet skär av kraftiga temperaturavvikelser, både uppåt och neråt.

5. Får man lägre kostnader om man vädrar ofta och länge?

Ja, men då får man ha fönstren öppna jämt och ständigt och detta är ett miljömässigt felaktigt sätt att sänka sin innetemperatur. Man skall använda termostaten om man vill ha det svalare och samtidigt hålla nere kostnaderna. Att vädra kort och intensivt är det rätta.

6. Drar ventilationssystemet ut värmen och påverkar min värme och värmekostnad?

Alla ventilationssystem drar ut värme, men värmesystemet är anpassat efter detta och du betalar bara för den värmekomfort du faktiskt har.

7. Varför är givaren placerad inne i rummet och inte på yttervägg eller vid golvet?

Det är alltid lite kallare nära fönster, yttervägg och vid golv. Värmen mäter man i den s.k. vistelsezonen, dvs en bit in i rummet och ca 1-1,5 m från golv.

8. Hur påverkar kallare vintrar min värme och värmekostnad?

Kallare vintrar betyder att Höganäshem får elda på lite bättre för att du skall få den temperatur du själv väljer mellan 19-23 grader. Det påverkar inte din individuella kostnad, eftersom du endast betalar för den registrerade värmekomforten.

9. Vem vinner på komfortvärmesystemet?

Alla. Hyresgäster som vill ha det svalt slipper betala för sina grannars förbrukning. De som vill ha det varmare än de 21 grader som ingår i hyran har nu möjlighet få det - och betala för det. Det har också visat sig att med individuell betalning blir man försiktigare med att slösa och därför sjunker energiförbrukningen totalt sett. Det vinner miljön på.

10. Hur kan jag själv följa upp och kontrollera min förbrukning?

Du kan själv följa upp din förbrukning på Höganäshems hemsida. På Höganäshems hemsida loggar du in på ”Mina sidor” med ditt personnummer och din pinkod. Har du ingen pinkod börjar du med att registrera dig som hyresgäst på ”Mina sidor”, du väljer din pinkod själv. När du loggat in på ”Mina sidor” ser du i vänstra marginalen rubriken ”Värme- och vattenförbrukning”. Klicka på den rubriken och du kommer till din lägenhets förbrukning. Alternativt klicka på VV-förbrukning i rutan ”Min lägenhet”.

11. Varför stämmer inte det registrerade medelvärdet med den temperatur som jag själv mäter upp i min lägenhet?

Ett dataprogram omvandlar de faktiska värdena för att göra debiteringen mer rättvis. Bl. a tar det hänsyn till om solen lyser in, ytterväggens isolering etc. Därför stämmer de registrerade värdena som ligger till grund för debiteringen inte exakt med de värden du mäter upp hemma.

12. Hur och när regleras mina kostnader resp. tillgodohavande?

Varje månad görs det en avräkning på hyresavin. Då anges det medelvärde du haft två månader tidigare och det blir antingen tillägg eller avdrag på hyran.

13. Hur räknas normalvärdet för varmvattenförbrukningen fram?

Olika lägenhetsstorlekar har olika ”normalvärde”. Ex. en tvåa har 28 kubikmeter/år, en trea har 34,8 kubikmeter/år och en fyrarummare har 40 kubikmeter/år. Dessa siffror baseras på genomsnittsvärden inom Höganäshem och har förhandlats fram med hyresgästföreningen.

14. Kan en person som bor i en fyrarummare förbruka mer varmvatten än en som bor i en tvårummare utan att få tillägg på hyran?

Ja. Den större lägenheten betalar ju en högre hyra.

15. Är normalvärdet ett fast värde som gäller för samtliga områden eller är det olika?

Normalvärdena är fasta och lika för alla områden.

16. Om jag har haft låg förbrukning och skall få avdrag på hyran men flyttar innan dess, hur kan jag tillgodogöra mig dessa ”sparade” slantar?

Du får ingen debitering, varken tillägg eller avdrag, om du inte bott i lägenheten under hela avräkningsperioden. Du kan således inte tillgodogöra dig besparing som skett under den perioden. Å andra sidan får du heller inget hyrestillägg om du förbrukar mer än normalvärdena under denna period.

17. Får jag betala den tidigare hyresgästens upplupna kostnader, om jag flyttar in i en lägenhet där en ”högförbrukare” bott och avräkningen kommer den månad jag flyttar in?

Nej.