KAMERAÖVERVAKNING I MILJÖHUSEN

Kameraövervakning

KAMERAÖVERVAKNING I MILJÖHUSEN

Höganäshem har tillsammans med Hyresgästföreningen kommit överens om att testa kameraövervakning i några miljöhus. 

Vår gemensamma förhoppning är att komma till rätta med förbättrad källsortering, nedskräpning och öka den allmänna trivseln för dig som hyresgäst.

Höganäshem lägger idag stora resurser på att hålla miljöhusen i bra skick. Vi ronderar ofta i miljöhusen men för att uppnå ännu högre nöjdhet hos er som hyresgäster behöver vi göra mer och vi hoppas på ert deltagande för att förbättra sorteringen och den allmänna ordningen.

Resultatet av filmerna genom övervakningen kommer endast att ses av personalen som jobbar på området och raderas efter 30 dagar. Tillstånd att filma på detta sätt behövs inte och är tillåtet enligt svensk lag.

Har ni några frågor eller tips kring hur vi förbättrar våra miljöhus vänligen kontakta
Bostadschef Anders Nordberg
Kontakta mig

 

RÄTTSLIG GRUND

Vid kamerabevakningen kommer information lagras om vilken person som har in och utpasserat vid viss tidpunkt.
Information om var en person har befunnit sig vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. Vårt syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat ordningsreglerna följs. Vårt intresse av att förhindra och komma till rätta med skadegörelse och misskötsamhet i miljörummet väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse.

Kamerabevakningen är nödvändig för att uppfylla vårt intresse av att ha god ordning i miljörummen och hålla nere kostnaderna, vilket är för allas trevnad.

Enligt Datainspektionen behöver vi inte söka tillstånd hos Länsstyrelsen för bevakningen eftersom vi inte filmar område där allmänheten har tillträde.

Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att Höganäshem kan anmoda en boende att vidtaga rättelse, kräva ersättning för bortforsling etc.

AB Höganäshem är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen. Tillgången till att se kamerabevakningen är begränsad till en grupp anställda hos Höganäshem.

Inspelat material sparas i max 30 dagar. Materialet kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller som bevis i pågående juridisk process.

Utrymmet som kamerabevakas är väl uppskyltat. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss