AB Höganäshem

 

Natur- och miljöboken

Som en del i vårt arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor har vi valt att samarbeta  med Svenska Kunskapsförlaget som ger ut Natur- och miljöboken till elever i årskurs 4-6. Tillsammans med några andra lokala aktörer i Höganäs Kommun har detta resulterat i att 979 elever i Höganäs kommun har fått en Natur- och miljöbok under läsåret 2014/2015.

Vi vill vara med och bidra till Natur- och miljöboken, då vi tror att det är värdefullt att redan i unga år få insikt i att vi alla är en del av naturen och miljön.

För att läsa mer om Svenska kunskapsförlagets arbete, klicka här.