Nybyggnation

Höganäshem växer och bidrar till att fler lägenheter har tillförts inom Höganäs Kommun och vi arbetar ständigt med att hitta nya möjliga nybyggnadsprojekt. På den här sidan kan du läsa mer om våra pågående samt framtida projekt.