Nybyggnation Trygghetsboende

Vi behandlar nu ansökningarna och återkopplar till sökande som får kontrakt under januari/februari.