AB Höganäshem

 

Parkering

Parkeringsbevakning

Det är SydPark AB som har hand om parkeringsbevakningen på Höganäshems fastigheter.

Hyresgästerna kan vid behov ringa SydPark mellan kl 06.00-22.00 på tel.nr 042-16 01 80.

Var noga med att parkera din bil rätt så slipper du betala böter. Observera att fordonet måste vara påställt hos Transportstyrelsen. Avställda fordon, skrotbilar samt fordon med körförbud får inte stå på parkeringsplatsen.

P-tillstånd

P-tillståndet ska ligga vid förarsidan synligt utifrån. Om du förlorar ditt p-tillstånd så kontaktar du oss, så får du köpa ett nytt för 100 kr. Om parkeringskortet ej blir återlämnat efter avflytt blir du skyldig att ersätta Höganäshem med 100 kr.

Lastning och lossning

Vid infarten till varje område finns en skylt ”Zon förbud att parkera”. Inom ett ”Zon förbud att parkera”-område, är det normalt 5 minuter som gäller, men vi tillåter 10 minuter. Vid lastning och lossning är det tillåtet att stå längre tid, men under denna tid måste en aktivitet ske vid bilen minst en gång var tionde minut. Upphör denna verksamhet måste bilen flyttas. Vid behov av att parkera bilen inom ”Zon förbud”-område utan aktivitet var tionde minut, tag kontakt med Sydpark innan.