AB Höganäshem

 

Miljöhusprojektet

Målet med Miljöhusprojektet är att uppmuntra de boende till bättre sopsortering genom tekniska lösningar, information och utformning av miljön.

En av nutidens stora utmaningar handlar om hur vi ska hantera vårt avfall. Vi behöver utveckla metoder för källsortering och hitta smarta lösningar som bidrar till att fler engagerar sig och sorterar rätt.

NÄR SOPORNA SORTERAS RÄTT FINNS DET MÅNGA VINNARE

Hyresgästen får ett bättre och fräschare miljöhus och kostnaden sänks, vilket på sikt påverkar hyran. Arbetsmiljön förbättras för sopåkaren och skötselpersonal. Vi bidrar vi till en hållbar utveckling i vår kommun och i världen, vilket är allra viktigast.

Miljöhusprojektet genomfördes i samarbete mellan Höganäshem och Kullagymnasiet inom området Kolonien, i två av miljöhusen på Långarödsvägen 44–54.

I projektet har Samhällsvetenskapsprogrammets elever i årskurs 3 på den beteendevetenskapliga inriktningen samarbetat med Teknikprogrammets elever, som studerar till gymnasieingenjörer under sitt fjärde år på Kullagymnasiet.

Projektet startade förra hösten med att eleverna på Samhällsprogrammet studerade hur människor hanterar sina sopor i vardagen. Efter sammaställning av intrycken kom Teknikprogrammet in i projektet och utformade lösningar i miljöhusen. Syftet var att underlätta för de boende, genom mer pedagogiska miljöhus.

Under hösten målades miljöhusen invändigt, med olika färger för olika sopor. Hyresgästerna i området har fått nya återvinningspåsar där man samlar och sorterar vanliga sopor. Nya sorteringskärl till restavfall och organiskt avfall har delats ut. Allt detta har gjort sopsorteringen enklare för de boende.