AB Höganäshem

 

Så här går det till att söka bilplats

Bilplats

För att få hyra en bilplats hos Höganäshem gäller följande:

  • den som har längst kötid får bilplats först, dock prioriteras boende i området.
  • normalt sett gäller en bilplats per lägenhet, dock kan man få ytterligare bilplats om det finns många lediga parkeringsplatser i området.
  • bilplatserna ska i första hand hyras ut till boende i Höganäshems lägenheter. Om någon utomstående hyr en bilplats tillkommer moms på hyresbeloppet.
  • om man inte betalar lägenhetshyran enligt gängse regler, eller konsekvent betalar hyran för sent, får man inte hyra bilplats.

Lediga bilplatser är publicerade på hemsidan i cirka en vecka. Därefter får den som har längst kötid, av de som har anmält sitt intresse på just den bilplatsen, erbjudande om att skriva kontrakt.