AB Höganäshem

 

Skåneinitiativet

Skåneinitiativ lanserades på SABOs (Sveriges allmännyttiga bostadsbolag) konferens den 7 februari 2008. De 80  företag som då fanns representerade röstade fram en målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20% från 2007 till år 2016. Det är frivilligt att ansluta sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är välkomna att gå med.

Glädjande nog har Höganäshem genom fokuserat arbete redan under 2014 gått i mål vad gäller att minska energiförbrukningen med 20 % på befintligt fastighetsbestånd. Se graf nedan.

 

 

Höganäshem kommer inte att sluta med miljöarbetet här, utan kommer att fortsätta arbeta för att minska belastningen på miljön.