TEXTILÅTERVINNING

Vår konsumtion av textil är inte hållbar idag. Textilier är en värdefull resurs som inte utnyttjas i någon större omfattning idag. Endast 20 procent återanvänds och endast en liten andel går till materialåtervinning.

 

Produktion av textilier är resurskrävande, både vad gäller vatten och energi. Idag förbränns största delen av det textilavfall som genereras i Sverige. Detta trots att textilier är en värdefull resurs och miljövinsten vid återanvändning och återvinning är stor jämfört med förbränning. De bidrag som inte går att återanvända blir till nya produkter som till exempel tvättlappar, sjukhusmaterial och isoleringsmaterial.

 

HÖGANÄSHEM TEXTILINSAMLING 2017-2019

Adress 2017 (kg) 2018 (kg) 2019 (kg)
Prins Carlsgatan 17-21 961 860 1115
Väsbygatan 8 1008 1050 1 075
Tivoligatan/Allégatan 1015 959 1304
Idrottsgatan 4 1031 1203 2 175
Storgatan 33 793 1015 1 205
Hjalmarsväg 5D 772 823 1050
Långarödsvägen 50 1295 1390 1 630
Långarödsvägen 16 Ingen insamling Ingen insamling 70
Lergatan 4 Ingen insamling Ingen insamling 70
Summa 6875 7300 9694